Phostoxin pelete

PHOSTOXIN PELETE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnaste robe.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (56,3%).

FORMULACIJA: Peleta težine 0,6 g, oslobađa 0,2 g PH3 gasa, tj. 33 % od upotrebljene količine preparata.

NAČIN DOZIRANJA:

  • Dozatorom, u silosima i mehanizovanim objektima,
  • Sondama, u podnim nemehanizovanim skladištima, i
  • Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane proizvode složene pod folijom.

DOZE, VREME EKSPOZICIJE I KARENCA:

  • u praznim skladištima 5-15 peleta po m3 prostora uz ekspoziciju 4-5 dana i provetravanje 2 dana.
  • u silosima odnosno ćelijama, u količini 10 –25 peleta po toni zrnaste robe uz ekspoziciju 3 - 5 dana i provetravanje 2 dana.
  • za zrnastu robu upakovanu u vrećama u količini 5-10 peleta na m3, uz ekspoziciju 4 – 5 dana i provetravanje 2 dana.
  • za suzbijanje grinja (Acarinae) u skladištima zrnaste robe (kukuruz, pšenica, ječam, raž, ovas, pirinač i mahunarke) 25 peleta po m3 uz ekspoziciju 4 – 5 dana i provetravanje 2 dana.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: Kartonska kutija sa 22 aluminijumske boce od 1 kg sa 1660 peleta.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka