Phostoxin kuglice

PHOSTOXIN KUGLICE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (56%).

FORMULACIJA: Okrugla tableta (kuglica) težine 3 g, oslobađa 1 g PH3 gasa, tj. 33 % od upotrebljene količine preparata.

NAČIN DOZIRANJA:

  • Dozatorom, u silosima i mehanizovanim objektima koji imaju veći kapacitet protoka robe. Tako se postiže veći učinak fumigacije u odnosu na primenu peleta,
  • Sondama , u podnim nemehanizovanim skladištima, i
  • Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane proizvode složene pod folijom i kamarama.

DOZE, VREME EKSPOZICIJE I KARENCA:

  • prazna skladišta: 1-3 kuglice/m3, uz ekspoziciju 4-5 dana i provetravanje 2 dana,
  • u silosima odnosno ćelijama, u količini 2 – 5 kuglica po toni zrnaste robe uz ekspoziciju 3 - 5 dana i provetravanje 2 dana,
  • za zrnastu robu upakovanu u vrećama u količini 1-2 kuglice na m3, uz ekspoziciju 4 – 5 dana i provetravanje 2 dana,
  • za suzbijanje grinja (Acarinae) u skladištima zrnaste robe (kukuruz, pšenica, ječam, raž, ovas, pirinač i mahunarke) 5 kuglica po m3 uz ekspoziciju 4 – 5 dana, i provetravanje 2 dana.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: Kartonska kutija sa 22 aluminijumske boce od 1 kg sa 333 kuglice (aproksimativno).

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka