Magtoxin pelete

MAGTOXIN PELETE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnastih i drugih proizvoda gde se traži skraćena ekspozicija ili gde su niže vrednosti temperature i relativne vlažnosti.

AKTIVNA MATERIJA: Magnezijum fosfid (66%).

FORMULACIJA: Peleta težine 0,6 g, oslobađa 0,2 g PH3 gasa, tj. 33 % od upotrebljene količine preparata.

NAČIN DOZIRANJA:

  • U silosima i mehanizovanim objektima dozatorom,
  • U podnim nemehanizovanim skladištima sondama, i
  • Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane proizvode složene pod folijom i kamarama.

DOZE, VREME EKSPOZICIJE I KARENCA:

  • u silosima, odnosno silo-ćelijam, u količini 10-25 peleta po toni žita, uz ekspoziciju 4-5 dana;
  • za zrnastu robu upakovanu u vreće, u količini 5-10 peleta na 1 m3, uz ekspoziciju 4-5 dana;
  • za duvan (u balama i sanducima), u količini 5 peleta na 1 m3, uz ekspoziciju 4-5 dana;
  • za prazna skladišta i mlinove, u količini 5-15 peleta na 1 m3, uz ekspoziciju 4-5 dana;
  • za suzbijanje grinja (Acarinae), u skladištima, u količini 25 paleta na 1 m3 prostora, uz ekspoziciju 4-5 dana.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: Kartonska kutija sa 22 aluminijumske boce od 1 kg sa 1660 peleta.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka