Magtoxin granule

MAGTOXIN GRANULE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda u silosima, skladištima, brodovima i kamarama pod folijom.

AKTIVNA MATERIJA: Magnezijum fosfid (96%).

FORMULACIJA: Granule, oslobađaju 50% PH3 gasa od upotrebljene količine preparata.
Težina granule nije značajna s obzirom da se granule sipaju u Degesch generator fosfina koji razvija i emituje gas u robu koja se fumigira.

NAČIN DOZIRANJA:

  • Degesch generatorom fosfina

DOZE, VREME EKSPOZICIJE I KARENCA:

  • Za prazna skladišta i mlinove: 2-6 gr granula/m3 (1-3 gr gasa/m3) prostora, uz ekspoziciju 3-5 dana i provetravanje 2 dana.
  • Za skladišta sa zrnastom robom (pšenica, ječam, raž, ovas, kukuruz, pirinač, mahunarke) u silo ćelijama: 4-10 gr granula/t (2-5 gr gasa/m3) zrnaste robe, uz ekspoziciju 3-5 dana i provetravanje 2 dana; upakovana u vreće: 4-10 gr granula/t (2-5 gr gasa/m3) zrnaste robe, uz ekspoziciju 4-5 dana i provetravanje 2 dana.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: Kartonska kutija sa 22 aluminijumske boce od 850 grama.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka