DERATIZACIONE KUTIJE ZA IZLAGANJE MAMAKA

  • Deratizacione kutije (skrivnice) za primenu rodenticida za suzbijanje miševa i pacova napravljane su od jake plastike koja po mirisu, boji i obliku ne odbija miševe i pacove. Kutije po veličini obezbeđuju smeštaj dovoljne količine preparata. Na kutijama se nalazi poklopac koji se po unošenju preparata zatvara i time preparat štiti od prašine, vlage i drugih nečistoća. Sa bočnih strana kutija nalaze se otvori čiji prečnici omogućavaju nesmetan ulazak i izlazak jedinki miševa i pacova.
  • Kutije su lake za manipulisanje, a otporne su na meteorološke promene i mehanička dejstva.
  • Kutije poseduju ključ za otvaranje.
  • Kutija velika za deratizaciju poseduje držač za parafinske blokove i posudu za tečni rodenticid, koji spadaju u osnovnu opremu kutije.
  • Kutije su u svemu urađene u skladu sa HACCP standardom.
Deratizaciona kutija za pacove i miševe EKOBOX deratizaciona kutija || 23 x 18 x 7 cm