REPELENT - IRITIRAJUĆEG DEJSTVA ZA SUZBIJANJE KRTICA, VOLUHARICA i POLJSKIH MIŠEVA

Detia Wuhlmausgas

AKTIVNA MATERIJA: Kalcijum karbid 80% (800gr/kg).

FORMULACIJA: Granule prečnika 4 - 7 mm, tamnosive boje, mirisa na beli luk.

PAKOVANJE: Limena konzerva: 500 g.

OBLAST PRIMENE: Preparat Detia Wuhlmausgas se primenjuje na otvorenim površinama (udaljenim najmanje 10 m od objekta) u poljoprivredi, okućnicama i parkovima za odbijanje (uklanjanje) štetočina.

PRIMENA: Na površinama gde nisu vidljive rupe krtica i glodara, a vidljive su humke zemlje (krtičnjaci), rupe (otvore) treba u krtičnjacima pronaći štapom. U svaki pronađen otvor (rupu – hodnik) treba ubaciti (sipati) kašičicom po 5 - 20 grama granula Detia Wuhlmausgas-a u zavisnosti od vrste šetočina. Gasovi koji se tom prilikom oslobađaju imaju nepodnošljiv miris za glodare i krtice, tako da oni napuštaju tretirana mesta i područja. Ti gasovi ne ubijaju ove životinjice. Poželjno je tretirati sve otvorene površine zemljišta privedene kulturi gde se pojavljuju navedene štetočine a po potrebi u toku vegetacione sezone postupak tretiranja ponoviti.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka

"Kako da rasterate krtice sa travnjaka", Večernje novosti