DETIA GAS-Ex-B TRAKE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija:

  • zrnaste robe u rinfuzi u štivama brodova i podnim magacinima,
  • egalizovane i udžakirane robe pod folijom,
  • silo-ćelija za brašno, kao i drugih
  • praznih prostora.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (57%).

NAČIN DOZIRANJA:

  • Sondom, tako što se vrhom sonde zakači metalna omča koja je nа krаjevima ove trake i utisne u masu žita,
  • Ručno, tako što se prebaci preko štosa složene robe pod folijom, i
  • J-Systemom.

TRAKA: Dimenzije 1805 x 70mm (dužina kanapa 1800mm), težine 408 g, oslobađa 135,6 g PH3 gasa i sa njom se može fumigirati od 27 do 45 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju od 3 do 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (19,584 kg) = 12 hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 1632 g); 1 alufolijarna kesa = 4 trake (a’ 408 g).

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka

Detia Gas-Ex-B Trake

 

Detia Gas-Ex-B Traka
Primena Detia Trake uz pomoć sonde

NAČIN PRIMENE SONDOM: Žito u podnim skladištima, visine 2 m i više, fumigira se tako što se traka pomoću njene metalne omče za unošenje (utiskivanje) u rasutu robu, utiskuje sondom vertikalno u dubinu celom dužinom, tako da gornjim krajem bude na 20 cm ispod površine robe. Posle primene roba se pokrije PVC folijom. Po završenoj fumigaciji i provetravanju, trake se obavezno vade pomoću kanapa i markera koji su prikačeni za gornju stranu trake i koji se po utiskivanju iste nalaze na površini rasute robe.