DETIA GAS-Ex-B PREKRIVAČI su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnaste robe u rinfuzi i upakovane pod folijom, kao i praznih prostora.

Veoma su pogodni za fumigacije velikih prostora: brodskih spremišta (štiva) i podnih skladišta.

PREKRIVAČI se brzo postavljaju i uklanjaju nakon fumigacije, što ih čini veoma pogodnim za efikasnu i ekonomočnu primenu u kratkom vremenu za velike skladišne prostore.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (57%).

NAČIN DOZIRANJA:

  • Ručno, ili
  • J-System-om.

PREKRIVAČ: Dimenzije 5900 x 220mm, težine 3400 g, oslobađa 1130 g PH3 gasa i sa njim se može fumigirati 226 do 377 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju 3 do 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 6 hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 3400 g); 1 alufolijarna kesa = 1 prekrivač (a’ 3400 g).

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka

 

Detia Gas-Ex-B Prekrivači Detia Gas-Ex-B Prekrivači
Primena Detia Prekrivača

NAČIN PRIMENE: Pre postavljanja prekrivača, na površini žita treba formirati mali jarak (10-20 cm dubine), u njega postaviti prekrivač i odmah ga prekriti sa robom.