DETIA GAS-Ex-B LANAC VREĆICA je insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena mu je fumigacija zrnaste robe u rinfuzi i upakovane pod folijom, kao i praznih prostora.

Radi brže fumigacije, da se ne gubi vreme postavljanjem pojedinačnih vrećica, osmišljen je DETIA GAS-Ex-B LANAC VREĆICA koji se prebaci preko štosa egalizovane ili pakovane robe pod folijom, ili spuštanjem u silo-ćelije za brašno.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (57%).

NAČIN DOZIRANJA:

  • Ručno, ili
  • J-System-om

LANAC VREĆICA: Dimenzije 1100 x 110mm, težine 340 g, oslobađa 113 g PH3 gasa i sa njim se može fumigirati od 22,6 do 37,6 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju 3 do 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 30 hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 680 g); 1 alufolijarna kesa = 2 lanca vrećica (a’ 340 g).

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka

Detia Vrećice Detia Vrećice Detia Vrećice