Renomirana kompanija u oblasti zaštite uskladišenih prehrambenih proizvoda DETIA DEGESCH GmbH, SR Nemačka, proizvela je i uvela na tržište širom sveta, kao i u Srbiji, aplikacione forme fosfida metala u Tyvek selektivnoj ambalaži nove generacije, pod nazivom DETIA GAS-Ex-B, koje se apliciraju (primenjuju) sa ambalažom, što nije bio slučaj do sada.

Tyvek selektivna ambalaža je napravljena od posebno sofisticiranog materijala koji se ponaša kao polupropustljiva selektivna membrana, tj. propustna za vodenu paru i PH3 gas, a nepropustna za vodu u tečnom stanju i nosač gasa. Ovo omogućava da nosač gasa i materije od toksikološkog značaja ne dolaze u kontakt sa robom koja se tretira, tj. one ostaju u ambalaži, kroz koju izlazi samo PH3 gas u robu i uništava štetočine.
PH3 gas se ne jedini sa organskim materijama!

Na ovaj način učinjen je epohalan iskorak u bezbednoj zaštiti hrane, koja ima bolju prođu na sveukupnom tržištu ispunjavajući uslove zakonskih propisa o bezbednosti hrane, HACCP-a, GMP-a i Direktive EU br. 1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida i magnezijum fosfida moraju potpuno ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet.

DETIA GAS-Ex-B se proizvodi u sledećim aplikativnim formama:

  • Vrećice,
  • Lanac vrećica,
  • Trake, i
  • Prekrivači.