Delicia Gastoxin 56 GE pelete

DELICIA GASTOXIN 56 GE PELETE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnaste robe.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (56,3%).

FORMULACIJA: Peleta težine 0,6 g, oslobađa 0,2 g PH3 gasa, tj. 33 % od upotrebljene količine preparata.

NAČIN DOZIRANJA:

  • Dozatorom, u silosima i mehanizovanim objektima,
  • Sondama, u podnim nemehanizovanim skladištima, i
  • Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane proizvode složene pod folijom.

DOZE, VREME EKSPOZICIJE I KARENCA:

  • Proizvodi od žitarica, žitarice, sušeno voće i povrće, uljarice, duvan: 25-50 peleta (5-10 g PH3/m3) uz ekspoziciju 5-14 dana;
  • Žitarice na brodu u tranzitu: 15-25 peleta (3-5 g PH3/m3) uz ekspoziciju 21 dana;
  • Prazna skladišta: 25-50 peleta (5-10 g PH3/m3) uz ekspoziciju 7-16 dana.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: Kartonska kutija sa 22 aluminijumske boce od 1 kg sa 1660 peleta.

PROIZVOĐAČ: Delicia Freyberg GmbH, SR Nemačka