Degesch ploče

DEGESCH PLOČE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija egalizovane, pakovane, uvrećane robe, duvana, brašna u silo-ćelijama, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja, mašina i opreme u mlinovima, kontejnera, komora i praznih prostora (silo-ćelije i dr).

AKTIVNA MATERIJA: Magnezijum fosfid (56%).

NAČIN DOZIRANJA:

  • Ručno, ili
  • J-System-om.

Ručno za uvrećane i egalizovane proizvode pod folijom, kontejnere i suhomesnate polutrajne i trajne proizvode u komorama. Fumigacija brašna u silo-ćelijama i ćelija izvodi se vezivanjem potrebnog broja Degesch ploča na kanap i spušta u silo-ćeliju.

PLOČA: Dimenzije 280 x 170 mm, težine 117 gr oslobađa 33 g PH3 gasa i sa njom se može fumigirati od 6,6 do 11 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju od 3 do 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (14,04 kg) = 120 hermetičkih alufolijarnih kesa; 1 alufolijarna kesa = 1 ploča (117 g).

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka