Brodifakum rattus & mus pelete

AKTIVNA MATERIJA: Brodifakum 0,005%.

FORMULACIJA: Parafinisani mamak sa 1% vlage, veličina pelete: 8-10 mm dužine, 3 mm prečnika.

PAKOVANJE:

  1. Kartonska kutija sa 20 kesa od po 1 kg.
  2. Plastična kanta od 10 kg.

 

Mamci dobiveni na bazi aktivne materije brodifakum (druga generacija) efikasniji su od bilo kojih drugih mamaka 6,5 do 100 puta.

Dva grama takvih mamaka čine letalnu (smrtonosnu) dozu za pacova.

Na taj način posmatrano (utrošak količine mamaka po uginuloj jedinki glodara), cene takvih mamaka su najkurentnije, a rad sa njima je najjeftiniji i najsigurniji, bilo da se deratizacija izvodi u proizvodnim i skladišnim objektima ili farmama i urbanoj sredini.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka