Automatski dozator Detia Gas-Ex-B Vrećica

Automatska, moderna i ekonomična mašina za doziranje i dispergovanje Detia Gas-Ex-B vrećica za suzbijanje skladišnih štetočina u zrnastim proizvodima za ishranu ljudi i životinja.
PH3 gas u namenski proizvedenim aplikacionim formama (tyvek materijalu), međunarodno je prihvaćen kao najpogodniji i najefikasniji fumigant. Moderni vertikalni i horizontalni objekti za skladištenje i čuvanje zrnastih prozvoda, kao i zakonska regulativa o bezbednosti hrane ubrzano uvode u praksu primenu Detia Gas-Ex-B vrećica kao najbezbedniju aplikacionu formu fumiganta za primenu u silosnim ćelijama, mašinskoj opremi u mlinovima i silosima, i sličnim uređajima prehrambene industrije. U svakom slučaju ti zahtevi su doveli do razvoja savremene mašine za automatsko doziranje Detia Gas-Ex-B vrećica, kao potpuno bezbednog fumiganta u smislu Zakona o bezbednosti hrane, HACCP-a, GMP-a i Direktive EU br. 1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida i magnezijum fosfida moraju potpuno ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet.

PROIZVOĐAČ: Gomadjo & Co d.o.o, Beograd