logo Detia Degesch

Naš principal DETIA DEGESCH GmbH, SR Nemačka, svetski je lider u proizvodnji visoko kvalitetnih i specijalizovanih preparata u oblasti zaštite uskladištene robe organskog porekla, poljoprivredno prehrambenih proizvoda, duvana, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja.

Kao porodična firma, DETIA DEGESCH GmbH postoji preko 175 godina i razvila je svoje poslovanje na svim kontinentima sveta, kao vodeća kompanija u toj oblasti.

Naziv ove firme, kao i nazivi njenih preparata, postali su sinonimi za FUMIGACIJU i FUMIGANTE.

Pročitajte više: www.detia-degesch.de
Plan upravljanja otpadom
Izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa
Izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa
Izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa